Lokaler

Alba Catering er eksklusiv med

Ski, Follo, Akershus
Kapasitet: 15 – 150 (sittende)

Billingstad, Asker, Akershus
Kapasitet: 30 – 120 (sittende)

Vi samarbeider med

Oslo sentrum
Kapasitet: 30 – 340 (sittende)

Oslo sentrum
Kapasitet: 20 – 400 (sittende)

Enebakk, Akershus
Kapasitet: 30 – 300 (sittende)

Ås, Akershus
Kapasitet: 6 – 25 (sittende)

Helgestua Oppegård IL
Kapasitet: 10 – 65
Oppegård

Smia Flerbrukshus
Kapasitet: 10 – 380
Drøbak

Bøndenes hus Enebakk
Kapasitet: 10 – 120
Enebakk

Enebakkprodukter
Kapasitet: 10 – 40
Enebakk